Chị tìm hiểu qua mạng, thấy thuốc Đế vương đơn được mọi người khen quá trời, và đưa tin nhiều quá trời, chị tìm hiểu thấy địa chỉ bên em đáng tin cậy nên mua về cho ox nhà chị dùng thử 1 liệu trình. Thấy cũng ổn định, dùng ban đầu thấy hiệu quả hơi lâu so với thuốc tây, tới ngày thứ 9 mới thấy ox nhà chị bảo hiệu quả. Chị sẽ bảo ox dùng thêm ! cám ơn nhà thuốc