Sau khi xem những bài viết chia sẽ của khách hàng trên mạng tôi cũng chưa tin lắm. Được dược sỹ tư vấn và sử dụng. Tôi thấy thuốc đế vương đơn hiệu quả và an toàn, tôi không bị đau đầu giống như dùng mấy loại mà quảng cáo là thảo dược trên các trang mạng. Cám ơn nhà thuốc !